Blog

Werkstress voorkomen onder je werknemers

31 oktober 2022

Werkstress voorkomen. Tegenwoordig is werkstress een groot probleem op de werkvloer. Veel mensen krijgen lichamelijke en psychische klachten. Dit kan zorgen voor langdurige uitval of zelfs leiden tot een burn-out.  De cijfers liegen er dan ook niet om. Bijna een miljoen Nederlanders hebben last van werkgerelateerde stressklachten. Voor veel bedrijven zorgt dit voor problemen zoals flinke stijgingen in het ziekteverzuim en dus ook in de kosten. 

Aandacht voor het voorkomen van werkstress onder je werknemers

Werkstress kan voorkomen worden maar wordt vaak niet op tijd gesignaleerd of gewoon genegeerd. Gelukkig wordt het onderwerp steeds serieuzer genomen en wordt er meer aandacht aan besteed.

Cijfers werkstress

 • 1 miljoen: het aantal Nederlander dat last heeft van werkgerelateerde stressklachten.
 • 36%: het percentage ziekteverzuim veroorzaakt door werkstress.
 • 17%: het percentage jonge werknemers van tussen de 25 en 35 jaar met een burn-out.
 • 225 dagen: het gemiddeld aantal dagen dat een werkgever een werknemer kwijt is aan een burn-out.
 • €200,-  à €400,-: gemiddelde kosten van één verzuimdag.

Oorzaken werkstress

Stress op het werk heeft vaak meerdere oorzaken. Het is vaak een opeenstapeling van factoren die zowel werkgerelateerd, persoonsgebonden als psychologisch kunnen zijn. Daarbij verschilt het natuurlijk per persoon hoe de werkdruk wordt ervaren in welke mate ze daarmee belastbaar zijn.

Een belangrijke werkgerelateerde factor is vaak een te hoge of lage werkdruk. Zo kan een te hoge werkdruk uiteindelijk leiden tot vermoeidheidsklachten, overspannenheid en zelfs tot een burn-out. Daarentegen, als iemand te weinig uitgedaagd wordt, dan leidt dit tot somberheid en demotivatie.

Natuurlijk kunnen ook andere werkgerelateerde factoren meespelen zoals de inhoudelijke taken van het werk, de eisen aan een functie, maar ook het gebrek aan steun van collega’s en/of leidinggevenden. Wanneer we kijken naar psychologische oorzaken kunnen factoren zoals perfectionisme, motivatie en assertiviteit voor meer werkstress zorgen.

Herken tijdig de signalen en voorkom werkstress onder je werknemers

Maar hoe herken je nu de signalen van een werknemer die tegen een burn-out aan zit of last heeft van werkstress? Veel werknemers durven dit namelijk zelf niet aan te geven of kiezen ervoor het te negeren. Dit omdat ze bang zijn voor de sociale druk of om hun baan te verliezen. Daarom is het belangrijk voor leidinggevenden en collega’s om dit op tijd te herkennen en in te grijpen.

Signalen van werkstress:

 • Verminderde productiviteit
 • Hoger ziekteverzuim
 • Vaak vermoeid en te laat op het werk
 • Vaak ontevreden en sneller geïrriteerd
 • Somberheid
 • Toename in lichamelijke klachten
 • Verminderde betrokkenheid

Wanneer je goed op bovenstaande signalen let, kun je ziekteverzuim en langdurig uitval onder je werknemers voorkomen.