Werkkostenregeling (WKR)

Stoelmassages en de Werkkostenregeling (WKR)

“Stoelmassages voor werknemers vallen in beginsel onder de de WKR, maar meestal kan wel de nihilwaardering worden toegepast. In individuele gevallen kunnen stoelmassages ook onder de gerichte arbo-vrijstelling vallen.”

Wat is de werkkostengregeling

In Nederland kennen we de Werkkostenregeling (WKR). Met de WKR kunt u als werkgever zelf bepalen wat u onbelast aan uw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Denk aan cadeaubonnen, sportabonnementen of kerstpakketten. Ook stoelmassages vallen hier uitdrukkelijk onder.

Stoelmassage

Vrije ruimte

Het bedrag dat u onbelast mag besteden noemen we de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2024 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 1,92%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2024 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

 

Gerichte arbo vrijstelling of nihilwaardering

In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat stoelmassages onder de gerichte vrijstelling vielen. Door de aanpassing in 2022 valt deze voorziening niet langer standaard onder deze vrijstelling (in individuele gevallen is dat nog steeds wel mogelijk). Voor zover deze voorzieningen op de werkplek worden aangeboden geldt over het algemeen wel de nihilwaardering.Voorwaarde voor de nihilwaardering is dat de stoelmassages op de werkplek worden gegeven. Bij een FitPlus Stoelmassageplan is dat eigenlijk altijd het geval. Wanneer dit niet het geval zou zijn komen de kosten ten laste van het WKR forfait.

 

Bijzondere situaties

Voor de ondernemer zelf (bij een eenmanszaak of een vennoot van een VOF met personeel, die winst uit onderneming geniet,) valt zijn deel in de kosten mogelijk tot de beperkt aftrekbare kosten.

Uitzendkrachten, ingeleend personeel en ander extern personeel kunnen ook op uw kosten stoelmassages krijgen. Hiervoor geldt een fiscale eindheffing van 45% (tot € 136 ) over hun aandeel in de kosten. ( en 75% boven € 136)

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgetikt.

 

Eigen bijdrage medewerkers

Als werkgever kunt u de medewerkers ook een eigen bijdrage laten betalen. De kosten voor de werkgever nemen hiermee af. Verrekening met de medewerker verloopt dan via de eigen loonadministratie.

Voor nadere inhoudelijke vragen en de correcte afhandeling in de eigen administratie en de fiscale aangiften verwijzen wij altijd naar de eigen boekhouder, accountant of fiscalist.

Link: Belastingdienst