Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is voor FitPlus Stoelmassages BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij FitPlus Stoelmassages BV, de FitPlus websites en het FitPlus platform allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met FitPlus Stoelmassages BV.

Uw account
Om gebruik te maken van ons platform moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw e-mail adres en een zelfgekozen wachtwoord.Wij vragen, bewaren en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Zakelijke NAW-gegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mail adres
 • Geslacht
 • Social media accounts
 • Facturatie- en betalingsgegevens

Indien aan u stoelmassages worden verzorgd, dan ook ook :

 • Persoonlijke adresgegevens
 • Persoonlijk telefoonnummer
 • Persoonlijk e-mail adres
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Uw functie bij uw werkgever

Indien u stoelmasseur bent dan verwerken wij ook:

 • Diploma’s,opleidingscertificaten, verzekeringspolissen, VOG en kwalificatiegegevens

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij het bedrijf. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekking gegevens aan derden
Wij werken met partijen samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Wij delen gegevens met de volgende partijen, die de gegevens uitsluitend zullen gebruiken om een overeenkomst met u of uw werkgever uit te kunnen voeren:

 • Ingehuurde stoelmasseurs, onze franchisenemers en hun medewerkers

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en per post

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor ons bedrijf FitPlus Stoelmassages BV, de FitPlus website en het FitPlus platform om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze websites. In onze websites zijn social media buttons en/of trackingpixels opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Erik de Paauw en is bereikbaar per e-mail op erik@fit.plus en per telefoon op 085-3033100 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze websites wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar privacy@fit.plus. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
FitPlus Stoelmassages BV
Wilhelmikakade 173
(gebouw “De Rotterdam”)
3072 AP  Rotterdam

E-mailadres: info@fit.plus
Telefoon: 085-3033100

KvK nummer: 74030612

Effectief per: 1 januari 2023

Wilt u een FitPlus medewerker spreken?
Bel 085-3033100 of plan een adviesgesprek

Een FitPlus medewerker spreken?