Blog

Een gezonde levensstijl kan leiden tot minder ziekteverzuim 

28 april 2023

Minder ziekteverzuim. Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan minder ziekteverzuim op het werk. Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het economisch tijdschrift ESB. Uit het onderzoek bleek dat werknemers die regelmatig sporten, gezonder eten en voldoende slapen, minder vaak verzuimen dan werknemers die dit niet doen. De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 10.000 werknemers uit verschillende beroepsgroepen en sectoren. 

Minder ziekteverzuim in Nederland

Opvallend is dat het verzuimpercentage hoog is onder respondenten die aangeven weinig energie op het werk te hebben: 4,5% tegenover 2,6% onder mensen die meestal (veel) energie hebben. Onder werknemers die aangeven weinig energie in privétijd te hebben is het verzuimpercentage zelfs 5,3%. Maar liefst 38% van de respondenten in deze categorie verzuimt bovengemiddeld.  

Ook blijkt dat het gemiddelde verzuimpercentage onder rokers hoger is dan onder niet-rokers: 3,7% tegenover 2,9%. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat ook lichaamsgewicht veel invloed heeft: onder de werknemers met een BMI van meer dan 30 is het gemiddelde verzuimpercentage liefst 4,7%.  

De resultaten tonen aan dat een gezonde levensstijl niet alleen voordelen heeft voor het individu, maar ook voor werkgevers. Werknemers die gezond leven zijn namelijk productiever en hebben minder vaak last van gezondheidsproblemen die het werk beïnvloeden. 

Het onderzoek suggereert dat werkgevers gezonde leefstijlprogramma’s kunnen aanbieden om de gezondheid van werknemers te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van sportactiviteiten, gezonde maaltijden op het werk en voldoende slaapmogelijkheden. 

In een tijd waarin het belang van gezondheid steeds meer wordt erkend, biedt dit onderzoek belangrijke inzichten voor werkgevers en werknemers. Door te investeren in een gezonde levensstijl kunnen zowel werknemers als werkgevers hiervan profiteren. 

Het volledige onderzoek met alle cijfers en bevindingen lees je hier:
Bronvermelding: Van Deursen, C. G. L. (2007). Een gezonde leefstijl geeft een lager verzuim. ESB. Geraadpleegd van:  https://www.academia.edu/33363950/Een_gezonde_leefstijl_geeft_een_lager_verzuim_ESB_