Blog

7 Belangrijke voordelen van diversiteit op de werkvloer

13 december 2021

In een multiculturele samenleving is diversiteit op de werkvloer een logisch gevolg. Toch is diversiteit op de werkvloer nog helemaal niet zo ingeburgerd. En dat is zonde, want diversiteit op de werkvloer heeft veel voordelen. Diversiteit in medewerkers heeft niet alleen te maken met verschillen in culturele achtergrond, maar ook met leeftijd, geslacht en opgedane kennis en ervaring. En juist de verscheidenheid in mensen, aanpak van werken en kijk op zaken zorgt ervoor dat een organisatie kan groeien en ontwikkelen. Waarom zou een organisatie diversiteit op de werkvloer moeten stimuleren en omarmen?

Voordelen diversiteit

Diversiteit heeft veel voordelen. Eén van de eerste voordelen is dat het een grote bron van gedeelde kennis en ervaring biedt. Oudere medewerkers kunnen als mentor dienen voor nieuwe medewerkers en hun ervaring delen op het gebied van werk, samenwerking en aanpakken van situaties. Jonge medewerkers kunnen op hun beurt de laatste ontwikkelingen en updates binnen een vakgebied delen. Hierdoor ontstaat er een sterke synergie waardoor er mooie resultaten kunnen worden gecreëerd. Ook brengt een diverse samenstelling meer verschillende gezichtspunten met zich mee. Een probleem kan hierdoor met creatieve oplossingen worden opgelost.

Verbreding van leefwereld

Diversiteit in mensen met andere culturen en achtergronden leert medewerkers ook met andere ogen naar mensen, standpunten en ideeën kijken. Vooroordelen over bepaalde mensen of culturen veranderen en er ontstaat meer begrip of waardering. Het zorgt niet alleen voor meer zelfontwikkeling van medewerkers, maar kan ook vitaliteit en de samenwerking verbeteren.  Bovendien kan diversiteit onder medewerkers ervoor zorgen dat er een bredere afspiegeling van de samenleving ontstaat binnen een bedrijf. Dit kan als voordeel hebben dat je als organisatie beter weet wat er speelt in de verschillende groepen binnen de samenleving. Hierdoor kun je jouw product of dienst aanpassen en kunnen jouw medewerkers fungeren als klankbord.

Een aantrekkelijke werkgever

Organisaties die medewerkers aantrekken met verschillende achtergronden op gebied van cultuur of scholing worden vaak positief gewaardeerd. Ze laten hiermee hun maatschappelijke waarde zien en omarmen de veranderingen binnen een multiculturele samenleving. Dit kan het imago van de organisatie versterken. Daarnaast zorgt diversiteit op de werkvloer ook dat het gemakkelijker is om nieuw talent aan te trekken. Immers met verschillende soorten mensen in dienst kun je gebruik maken van een breder netwerk.

Het belang van diversiteit op de werkvloer

Diversiteit van medewerkers binnen een organisatie heeft veel voordelen. Van een goed imago, prettige werkgever tot een breed inzetbaar team met meer kennis en ervaring. Al deze voordelen betalen zich uiteindelijk ook terug in meer omzet. Zo blijkt uit onderzoek dat 80 beursgenoteerde bedrijven in verschillende sectoren een hoger aandeelhouderswaarde hebben gecreëerd doordat zij diversiteit hebben omarmd. Diversiteit op de werkvloer, zie jij als een noodzaak of een kans om te groeien en ontwikkelen?