Blog

Weer gezond aan het (hybride) werk!

30 september 2021

De uitzonderlijke verzuimpieken die corona met zich meebracht, zwakken af. Vrijheden komen terug en alles gaat langzaam weer terug naar normaal. Maar hoe ziet het nieuwe normaal er eigenlijk uit? En hoe zorg je dat die transitie voor jouw medewerkers goed verloopt?

In april 2021 waren de verzuimcijfers uitzonderlijk hoog, zo’n 4,5% meldden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare destijds. Gezien de tijd van het jaar, het voorjaar, was het bijzonder te noemen, maar in relatie tot de derde coronapiek ook weer heel verklaarbaar. In dat licht zou je kunnen verwachten dat de verzuimcijfers teruggaan naar het niveau van voor corona. Maar daar komt toch wat meer bij kijken, want er is wel heel wat veranderd in de wereld, ook in positieve zin.

Long COVID

In negatieve zin blijft een klein deel van de mensen die besmet is geweest met corona er langdurige klachten aan overhouden. Fysieke klachten in de vorm van Long (langdurige) COVID, en ook mentale klachten door de impact die het ziekteproces met zich meebracht.

Focus op gezondheid

Maar door de confrontatie met een ziekte die met name zwakkere en zwaarlijvige mensen het hardste trof, zijn veel mensen zich meer gaan focussen op gezondheid, welzijn en een betere balans tussen werk en privé. Dit kun je als werkgever alleen maar toejuichen.

Thuiswerken

Daarnaast zijn medewerkers veel gaan thuiswerken. Voor de een was dat een positieve ervaring met meer rust, concentratie en productiviteit. Iets waar ze graag gewend aan raakten. Voor de ander was het een lastige periode met fysieke klachten door stress en een slechte werkplek of mentale klachten door gebrek aan sociaal contact.

Een nieuw normaal

In dit speelveld moeten we nu op zoek naar een nieuw normaal. Dit bevindt zich dus ergens in het midden van al deze positieve en negatieve ervaringen. Maar hoe faciliteer je dat nou als werkgever? Hoe zorg je ervoor dat je voor al je medewerkers én jouw bedrijf de beste beslissingen maakt? Daar is geen eenduidig antwoord op. Er is niet één manier goed of fout. En er is niet één moment waarop het moet gebeuren.

Samen vormgeven

Ons advies is dan ook om geleidelijk naar een nieuw normaal toe te werken. Zeg niet tegen je medewerkers: ‘vanaf morgen gaan we alles weer doen zoals vroeger’, want dan mis je de voordelen die corona ons heeft doen ontdekken. Sterker nog, je zorgt voor een onnodige schrok binnen je bedrijf waarbij medewerkers juist kunnen afhaken, eerder dan aanhaken.

Zet daarom bepaalde kaders uit waarbinnen je wilt blijven, zoals het aantal dagen dat je de komende tijd op kantoor of thuis werkt, en geef medewerkers de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Zo haal je de krenten uit de pap die corona ons heeft voorgeschoteld en ga je naar een beter en gezonder werkklimaat dan het normaal van voorheen.

Het nieuwe normaal met hybride werken

Zo zou het zomaar eens kunnen lukken dat het verzuimcijfer in het nieuwe normaal van hybride werken lager gaat uitvallen dan we gewend waren voor corona.