Blog

De effecten van stoelmassages in de zorg onder werktijd 

9 oktober 2023

De effecten van stoelmassages in de zorg onder werktijd 

 Stoelmassages zijn een bewezen methode om stress te verminderen onder werknemers. Maar hoe zit het bij zorgpersoneel? Verplegers hebben een dynamisch beroep, dus kan het lastiger zijn om een stoelmassage in te plannen. Wij zochten het uit. 

 Zorgmedewerkers, met name verplegers, hebben een stressvol beroep. Burn-out komt hier vaak voor, wat zorgt voor verzuim. Een recente publicatie van het CBS laat blijken dat ziekteverzuim in de zorg wederom het hoogst is, met name de verpleging, verzorging en thuiszorg. Hoewel er in vergelijking tot 2022 een afname is in het eerste kwartaal van 2023, is verzuim niettemin een probleem. Een onderzoek uit 2006 keek naar het verminderen van stress onder werknemers in deze branche. Dit met het doel om verzuim te voorkomen. De stressniveaus onder 82 zorgmedewerkers werd gemeten na een stoelmassage van tien minuten. Dit werd vergeleken met een controlegroep die een “normale” koffiepauze nam. Dit onderzoek duurde vier dagen. 

De stress-perceptie werd gemeten door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst. De groep die massages kreeg, had een significant verminderde perceptie van stress. De controlegroep had geen meetbaar verschil. Van de gemasseerde proefpersonen zei 86% dat ze de massage makkelijk in hun werkdag kunnen inplannen. Dit zegt echter nog niks over verzuim en productiviteit. 

Een tweede onderzoek, ditmaal uit 2012, nam de resultaten van de vorige in acht. Ze keken o.a. naar het combineren van de dynamiek van het beroep en de mogelijkheid van het inplannen van een stoelmassage. Er waren zeer vergelijkbare resultaten zichtbaar bij 38 zorgmedewerkers in een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. De massages werden zeer gewaardeerd en de effecten waren significant.  

Echter, bij beroepen met onvoorspelbare omstandigheden m.b.t. patiënten – dus in de (psychiatrische) verpleegkunde, zijn de massageslots niet altijd op te vullen. Bij meer voorspelbare beroepen in dit veld is dit een minder groot probleem. Een vergelijkbaar onderzoek over stoelmassages bij cardiale echoscopisten laat zien dat hun beroep meer voorspelbaar is, en de massages beter in te plannen zijn. Hier wordt niets concreet gezegd over verzuim, noch of de kosten van een masseur opwegen tegen de verloren kosten van verzuimend zorgpersoneel.  

Niettemin is een stoelmassage op zijn tijd een waardevolle toevoeging om stress te verminderen. Ook wist het grootste aantal verplegers een moment te vinden om gemasseerd te worden ter vervanging van een koffiepauze.  

 Bronnen: 

  1. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/23/minder-ziekteverzuim-in-eerste-kwartaal-2023  
  1. Mary Kay Brennan, & DeBate, R. D. (2006). The effect of chair massage on stress perception of hospital bedside nurses. 10(4), 335–342. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2005.11.003 
  1. Engen, D. J., Wahner-Roedler, D. L., Vincent, A., Chon, T. Y., Cha, S. S., Luedtke, C. A., Loehrer, L. L., Dion, L. J., Rodgers, N. J., & Bauer, B. A. (2012). Feasibility and effect of chair massage offered to nurses during work hours on stress-related symptoms: A pilot study. 18(4), 212–215. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2012.06.002 
  1. Engen, D. J., Wahner-Roedler, D. L., Nadolny, A. M., Persinger, C. M., Oh, J. K., Spittell, P. C., Loehrer, L. L., Cha, S. S., & Bauer, B. A. (2010). The effect of chair massage on muscular discomfort in cardiac sonographers: a pilot study. 10(1). https://doi.org/10.1186/1472-6882-10-50