Blog

Het Nationaal Preventieakkoord in een notendop

22 januari 2024

Het Nationaal Preventieakkoord in een notendop

Gezondheid is een kostbaar goed dat van invloed is op ons dagelijks leven en welzijn. Om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen, werd in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Dit baanbrekende initiatief, ondertekend door meer dan zeventig verschillende partijen, streeft naar een gezondere samenleving door preventieve maatregelen te nemen op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 

  

1. Rookvrije Generatie 

Een van de kernpunten van het Nationaal Preventieakkoord is het streven naar een rookvrije generatie in 2040. Kinderen zouden moeten opgroeien in een omgeving waar roken niet de norm is. Dit betekent concreet het verbieden van roken op schoolterreinen, sportverenigingen en speelplaatsen. Door deze maatregelen hopen we de schadelijke gevolgen van roken te verminderen en een gezonde start voor toekomstige generaties te waarborgen. 

2. Terugdringen Overgewicht 

Een groeiend probleem in onze samenleving is overgewicht en obesitas. Het preventieakkoord bevat daarom maatregelen om overgewicht tegen te gaan. Hierbij worden afspraken gemaakt met de voedingsindustrie om producten gezonder te maken. Daarnaast ligt de focus op het stimuleren van een gezonder voedingspatroon, wat onder andere kan worden bereikt door bewustwordingscampagnes en educatie over gezonde eetgewoonten.

3. Matigen Alcoholgebruik 

Een ander belangrijk aandachtspunt is het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik. Hierbij worden diverse maatregelen genomen, zoals het verminderen van het aantal verkooppunten van alcohol en het beperken van reclame. Vooral onder jongeren wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van problematisch alcoholgebruik. Door bewustwording en preventieprogramma’s streven we ernaar om een verantwoord alcoholgebruik te bevorderen. 

4. Meer Bewegen 

Een actieve levensstijl is essentieel voor een goede gezondheid. Het preventieakkoord wil dit bevorderen door initiatieven te ondersteunen die meer bewegen aanmoedigen. Dit omvat het stimuleren van fysieke activiteit op scholen en het maken van afspraken met gemeenten om de omgeving te verbeteren voor sport en beweging. Door de drempel voor beweging te verlagen, hopen we een gezondere en actievere levensstijl te bevorderen. 

5. Monitoring en Evaluatie 

Om de effectiviteit van de genomen maatregelen te waarborgen, is een systeem van monitoring en evaluatie opgezet. Door regelmatig de voortgang te meten, kunnen we inzicht krijgen in welke maatregelen succesvol zijn en waar aanpassingen nodig zijn. Deze cyclische evaluatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat het Nationaal Preventieakkoord blijft bijdragen aan een gezondere toekomst voor alle Nederlanders. 

Het Nationaal Preventieakkoord is een krachtig instrument in de strijd voor een gezondere samenleving. Door gezamenlijke inspanningen en collectieve verantwoordelijkheid hopen we de negatieve trends in roken, overgewicht en alcoholgebruik te keren, en zo te bouwen aan een duurzame, gezonde toekomst voor ons allemaal.