Stoelmassages

Wat is een stoelmassage

Een stoelmassage is een drukpuntmassage van nek, schouders, armen, handen en rug die wordt uitgevoerd op een speciaal hiervoor ontwikkelde massagestoel. De massage wordt door de kleding heen gegeven. De behandeling begint met een korte intake en duurt circa 15 minuten.

Waarom een stoelmassage?

Een stoelmassage helpt gezondheidsproblemen als RSI (KANS), vermoeidheid, burn-out of hoofdpijn, te verminderen en te voorkomen. Daarmee helpt het bedrijven aantoonbaar bij het verlagen van ziekteverzuim en het verhogen van medewerkerstevredenheid. Een stoelmassage laat zien dat de werkgever het welzijn van medewerkers serieus neemt. Dit wordt door hen absoluut gewaardeerd. Een structurele inzet van stoelmassages levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van medewerkers, waardoor een organisatie vanzelfsprekend beter rendeert.

Hoe werkt een stoelmassage bij FitPlus?

Zelfstandig ondernemers, medewerkers van kleinzakelijke bedrijven, ambulante medewerkers én thuiswerkers bieden wij de mogelijkheid op afspraak naar een FitPlus massagelocatie te komen. Bij grotere bedrijven komt de stoelmasseur naar het bedrijf toe en verzorgt daar de stoelmassages. Dat kan eenmalig zijn, of volgens een periodiek schema. De masseur brengt alle benodigde materialen mee en verzorgt de stoelmassages in een daarvoor geschikte ruimte, zoals een spreek- of vergaderkamer.

Het thuiswerken, ingegeven door de coronacrisis, bevalt bedrijven zo goed, dat veel medewerkers tegenwoordig vanuit huis mogen blijven werken. FitPlus biedt daarom thuiswerkers ook de mogelijkheid naar een FitPlus massagelocatie te komen. Dit geldt ook voor ambulante medewerkers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers, vrachtwagenchauffeurs, vertegenwoordigers etcetera.

Uit studies blijkt dat het regelmatig ontvangen van een stoelmassage het beste resultaat geeft. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, bedrijfsbehoefte en het budget kan de frequentie worden bepaald. FitPlus stoelmassages worden verzorgd door professionele stoelmasseurs die aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Voordelen stoelmassages

 • Preventie werkgerelateerde klachten
 • Hogere motivatie & productiviteit
 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Lagere verzuimkosten
 • Fiscale voordelen (onder voorwaarden)

Een FitPlus stoelmassage voor elk bedrijf

FitPlus verzorgt in tegenstelling tot de meeste stoelmassagebedrijven, stoelmassages voor ieder bedrijf ongeacht branche of omvang. Heeft u een kleiner bedrijf dan komen de medewerkers naar een FitPlus massagelocatie. Bij meer dan 10 medewerkers komen wij graag naar u toe. Tot welke categorie behoort uw bedrijf?

Kleinzakelijk

(tot 10 medewerkers)

MKB-bedrijf

(10 tot 250 medewerkers)

Grootzakelijk

(vanaf 250 medewerkers)

Stoelmassages en Fiscale voordelen

Stoelmassages en de werkkostenregeling (WKR)

Per 1 januari 2015 is voor werkgevers de werkkostenregeling verplicht. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus.

Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook onze stoelmassages. Het nadeel van de werkkostenregeling is dat het forfait van de werkkostenregeling vrij klein is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang komen. Wij adviseren bedrijven daarom om de massages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft.

Stoelmassages en ARBO en nihilwaardering

Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze nihilwaarderingen gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Stoelmassage valt onder een aantal voorwaarden tot de nihilwaarderingen waardoor de massages onbeperkt en onbelast aan de medewerkers kunnen worden aangeboden en het forfait van 1,2% ongemoeid laten. De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

 • U hebt als werkgever een RI&E en Plan van Aanpak of ARBO plan
 • De stoelmassages maken hier in redelijkheid deel van uit
 • De aangeboden stoelmassages vinden tijdens werktijd plaats.
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
 • De duur en frequentie van de stoelmassages geschiedt naar redelijkheid.
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

De omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages is voor u als werkgever aftrekbaar als voorbelasting. De stoelmassages zijn geen personeelsvoorzieningen in de zin van het BUA. Besluit van 30 januari 2002, nummer CPP2002/292M, OB 15.

Tenslotte raden wij altijd aan om uw accountant en/of (ARBO) adviseur in te schakelen om stoelmassasages correct in uw bedrijfsadministratie verwerkt te krijgen.

Direct contact met een medewerker van FitPlus? Bel ons op 085-3033100 of start een chat

JantineStoelmassages