Nieuws

ABN AMRO Rapport : Verzuim voorkomen is beter dan genezen

21 augustus 2023

ABN AMRO heeft op 15 augustus een rapport gepubliceerd, genaamd: “Verzuim voorkomen is beter dan genezen”. De aanleiding naar dit rapport is meer dan duidelijk. Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers heeft namelijk historisch hoge niveaus bereikt, wat aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt voor bedrijven. Dit verzuim is niet alleen kostbaar, maar verergert ook het reeds bestaande personeelstekort. Het voorkomen van langdurig verzuim blijkt een doeltreffende aanpak te zijn, aangezien de oorzaken van verzuim vaak werkgerelateerd zijn. Een positieve werkomgeving, autonomie, ontwikkelingskansen en flexibiliteit blijken gunstig te zijn voor werknemers.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het ziekteverzuim in 2022 gestegen naar 5,2 procent, het hoogste niveau ooit. Dit patroon van stijgend verzuim is aanwezig sinds 2014, met uitzondering van 2020 vanwege de positieve invloed van de coronacrisis. Naast “griep en verkoudheid” is verzuim als gevolg van “psychische klachten, overspannenheid en burn-out” de tweede belangrijkste reden voor verzuim. Vooral zorgwekkend is de toename van langdurig verzuim en werkgerelateerd verzuim. Meer dan vijfhonderdduizend werknemers gaven in 2021 aan dat werkdruk de voornaamste reden was voor hun verzuim. Werknemers die uitvielen vanwege werkdruk waren gemiddeld twee keer zo lang afwezig, 38 dagen in vergelijking met 19 dagen. Deze vorm van langdurig verzuim deed zich twee keer zo vaak voor bij deze groep, namelijk in 33 procent van de gevallen.

De kosten van verzuim zijn substantieel. Volgens MentaVitalis, een specialist in preventieve coaching, kost een verzuimdag een organisatie gemiddeld €250, oplopend tot €400 per dag als productiviteitsverlies en vervanging worden meegerekend. Werkstress blijkt de duurste oorzaak van verzuim te zijn, waarbij in 2020 de kosten op €11.000 per verzuimende werknemer werden geschat, en voor 2021 op €3,3 miljard voor het bedrijfsleven.

Werkgerelateerde factoren, zoals werkdruk, hebben een sterke invloed op verzuim. Langdurig ziekteverzuim door mentale redenen wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van langdurige stress op het werk en persoonlijke stressfactoren. Persoonlijkheidskenmerken, zoals neuroticisme, kunnen ook de vatbaarheid voor stress en burn-out beïnvloeden.

Het aanpakken van verzuim vereist zowel preventieve als reactieve maatregelen. Het creëren van een positieve werkomgeving met betrokkenheid van het management, open communicatie en ondersteuning, evenals investeringen in preventieve coaching, zijn effectieve benaderingen om het welzijn van werknemers te bevorderen. Het verminderen van stress en burn-out draait niet alleen om werkdruk, maar ook om het bevorderen van controle, autonomie en sociale steun, terwijl persoonlijke veerkracht en weerbaarheid worden versterkt. De strategie om burn-out te verminderen moet gericht zijn op het creëren van een omgeving waarin werknemers meer controle en waardering ervaren en toegang hebben tot sociale steun.

Link naar het rapport:  https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/alle-sectoren/verzuim-voorkomen-is-beter-dan-genezen.html